Privacy & Cookie Policy

Kepak Convenience Foods (“Wij” of “ons”) stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en andere documenten waarnaar wordt verwezen) vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, of die u ons verschaft, door ons worden verwerkt. Lees de volgende informatie zorgvuldig door om een inzicht te krijgen in onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we deze zullen behandelen.

Voor wat betreft de Wet op de bescherming van de persoonsgegevens 1998 (de Wet), is de verantwoordelijke voor de verwerking Kepak Convenience Foods of Unit 3, Block 10, Blanchardstown Corporate Park, Blanchardstown, Dublin 15.

INFORMATIE DIE WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

• Informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een wedstrijd of promotie gesponsord door Kepak Convenience Foods en wanneer u een probleem met onze site doorgeeft.
• Als u contact met ons opneemt, kunnen wij een dossier bijhouden van die correspondentie.
• Wij kunnen u ook vragen enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoek, maar u bent niet verplicht deze in te vullen.
• Gedetailleerde gegevens van uw bezoek aan onze site, inclusief, maar niet beperkt tot, trafficgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen die u gebruikt.

IP-ADRESSEN EN COOKIES

Wij kunnen informatie verzamelen over uw computer, inclusief, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeemadministratie en om verzamelde gegevens aan onze adverteerders door te geven. Dit betreft statistische gegevens over surfgedrag en -patronen van onze gebruikers; hiermee kunnen geen individuele personen worden geïdentificeerd.

OPSLAAN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gegevens die wij over u verzamelen, kunnen worden doorgestuurd naar, en opgeslagen op, een plaats buiten het Europees Economisch Gebied (“EEG”). De informatie kan tevens worden verwerkt door personeel dat buiten de EEG voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan, onder andere, betrokken zijn bij [het uitvoeren van uw bestelling, de verwerking van uw betaling en] het leveren van ondersteunende diensten. Door het opgeven van uw persoonlijke gegevens, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking Wij zullen alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de beveiliging van de doorgestuurde gegevens naar onze site niet garanderen; elke overdracht gebeurt op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, is deze onderhevig aan de strenge procedures en veiligheidsmaatregelen die wij hanteren om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij gebruiken de informatie over u op verschillende manieren, waaronder:

• Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site voorgesteld wordt op de meest effectieve manier voor u en uw computer.
• Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u interesseren, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven.
• Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons.
• Om u te laten deelnemen aan de interactieve mogelijkheden van onze diensten, indien u hiervoor kiest
• Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening.

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u informatie te verschaffen over goederen en diensten die interessant voor u kunnen zijn en wij of zij kunnen hierover contact met u opnemen per post of via de telefoon.

Als u een bestaande klant bent, zullen wij alleen langs elektronische weg (e-mail of sms) contact met u opnemen voor informatie over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u al eens hebt besteld.

Als u een nieuwe klant bent, en in de gevallen waarin wij door ons gekozen derden toestaan om uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of die derden) langs elektronische weg contact met u opnemen, maar alleen als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Als u niet wilt dat uw gegevens op deze manier worden gebruikt of voor marketingdoeleinden worden doorgegeven aan derden, vink dan het overeenkomstige vakje aan op het formulier.

Wij geven geen informatie over identificeerbare personen door aan onze adverteerders, maar wij kunnen wel verzamelde informatie over onze gebruiker doorgeven (wij kunnen, bijvoorbeeld, doorgeven dat 500 personen onder de 30 op een bepaalde dag hun advertentie hebben aangeklikt). Wij kunnen dergelijke verzamelde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen hun doelpubliek te bereiken (bijvoorbeeld, vrouwen in SW1). Wij kunnen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld om te kunnen voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertentie aan dat bepaald doelpubliek te vertonen.

OPENBAAR MAKEN VAN UW INFORMATIE

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan elk lid van onze groep, zoals onze dochterondernemingen of onze moedermaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in sectie 736 van de UK Companies Act 1985.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan derden:

• In het geval dat wij bedrijven of activa verkopen of kopen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan de koper of verkoper van die bedrijven of activa.
• Indien Kepak Convenience Foods of nagenoeg al onze activa worden overgenomen door een derde partij en de persoonlijke gegevens van de klanten deel uitmaken van de overgedragen activa.
• Indien wij om juridische redenen verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen, of indien wij de naleving of toepassing van onze gebruiksvoorwaarden moeten afdwingen, of vanwege de bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Kepak Convenience Foods, onze klanten of anderen Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties om fraude te beperken en personen te beschermen.

TOEGANG TOT INFORMATIE

De Wet verschaft u het recht om informatie over uw persoon in te zien. Uw recht tot toegang kan worden toegekend volgens de Wet. Voor elke aanvraag tot toegang kan een toeslag worden gevraagd van £10 om onze kosten te dekken voor het verschaffen van de informatie die we over u hebben opgeslagen.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle wijzigingen die in de toekomst aan ons privacybeleid worden gemaakt, worden op deze pagina aangebracht en, waar nodig, aan u bekendgemaakt via e-mail.

CONTACTGEGEVENS

Mocht u vragen, opmerkingen of verzoeken hebben inzake dit privacybeleid, dan kunt u deze richten aan info@kepak.com